*Configuració de instal·lacions solars fotovoltaiques

27,96 

Otras opciones
27,96 

En Stock

  • ISBN: 9788426736925
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 21x0x30
  • Número de páginas: 238

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: Pedro Francisco Garcia Martin
  • Fecha de publicación: 07/09/2023

Descripción

En aquest llibre es desenvolupen els continguts del mòdul professional de Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques, inclòs en el primer curs del cicle formatiu de grau superior Energies Renovables, segons el Reial Decret 385/2011, de 18 de març.

Aquesta obra es presenta com una eina de treball que facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge conjugant continguts conceptuals i, sobretot, competencials. S’hi inclou informació teòrica, acompanyada de nombrosos exemples, exercicis resolts i les activitats proposades, juntament amb més de 200 esquemes elèctrics i il·lustracions.

La innovació educativa adquireix en aquest text un paper fonamental perquè incorpora animacions en 3D, aplicacions interactives per a la resolució de casos pràctics, vídeos i aplicacions Android per al disseny i la instal·lació de sistemes fotovoltaics.

Els continguts estan totalment actualitzats i adaptats a la nova normativa d’autoconsum i del Codi Tècnic de l’Edificació sobre instal·lacions fotovoltaiques.

El llibre es complementa amb una guia didàctica exclusiva per a docents, que inclou el projecte curricular, la programació de l’aula i la seva temporalització, el solucionari de les activitats proposades, models d’exàmens i activitats addicionals.

L’autor, Pedro Francisco García Martín, és Enginyer Tècnic Industrial en l’especialitat d’Electricitat, i Enginyer Superior d’Organització Industrial. Exerceix com a professor en Formació Professional de l’especialitat de Sistemes Electrotècnics i Automàtics, amb experiència docent de més de vint-i-cinc anys.

Información adicional

Peso 700 kg
Dimensiones 29,7 × 21 × 1 cm

Índice

Unidad 1. Principis bàsics i components .................... 5
1.1 Conceptes generals ............................................... 6
1.2 Panells solars .........................................................10
1.3 Regulador de càrrega .........................................21
1.4 Bateries ..................................................................... 22
1.5 Inversor ...................................................................27
1.6 Inversor carregador .............................................29
1.7 Inversor de connexió a la xarxa per a
autoconsum ...........................................................29
1.8 Proteccions ............................................................. 30
1.9 Instal·lacions formades amb diferents
configuracions dels components ...................31
Unidad 2. Potencial solar i implantació
d’instal·lacions solars ............................................. 39
2.1 Coordenades geogràfiques ............................... 40
2.2 Radiació solar ......................................................... 43
2.3 Trajectòria solar ..................................................... 45
2.4 Instal·lació dels panells fotovoltaics ............... 45
2.5 Altura solar màxima ............................................. 52
2.6 Distància entre les files de panells en
horitzontal ............................................................... 54
2.7 Distància entre les files de panells
en coberta inclinada ...........................................60
Unidad 3. Instal·lacions solars fotovoltaiques
autònomes ................................................................. 69
3.1 Principis bàsics de les instal·lacions
solars fotovoltaiques autònomes ...................70
3.2 Procediment de disseny ..................................... 72
3.3 Associació de bateries ......................................... 85
3.4 Exemple d’instal·lació fotovoltaica
autònoma amb bateries de liti ......................... 86
Unidad 4. Disseny d’instal·lacions solars
fotovoltaiques connectades a la xarxa ............. 97
4.1 Principis bàsics de les instal·lacions
fotovoltaiques connectades a la xarxa .........98
4.2 Procediment de disseny a partir de
la potència pic del camp de panells .............100
4.3 Procediment de disseny a partir
de l’inversor i de la superfície disponible ....... 105
Unidad 5. Muntatge i connexió de les instal·lacions
solars fotovoltaiques ............................................119
5.1 Seccions dels conductors ................................. 120
5.2 Proteccions ........................................................... 134
5.3 Connexió al sistema
fotovoltaic .............................................................145
5.4 Muntatge d’instal·lacions solars
fotovoltaiques .....................................................149
Unidad 6. Marc normatiu, manteniment, normes
de seguretat, prevenció de riscos laborals i
protecció ambiental en les instal·lacions solars
fotovoltaiques ......................................................... 157
6.1 Normativa que regula les instal·lacions solars
fotovoltaiques a Espanya ................................. 158
6.2 Codi Tècnic de l’Edificació ...............................165
6.3 Manteniment de les instal·lacions
solars fotovoltaiques .................................................169
6.4 Prevenció de riscos laborals
i mesures de seguretat en les
instal·lacions fotovoltaiques ........................... 179
6.5 Protecció ambiental en les
instal·lacions solars fotovoltaiques ............... 183
Unidad 7. Elaboració de documentació tècnica,
disseny assistit per ordinador i emplenament de
la documentació administrativa per a l’obtenció
de subvencions ....................................................... 191
7.1 Documentació tècnica .....................................192
7.2 Disseny assistit per ordinador .......................214
7.3 Emplenament de la documentació
administrativa per a l’obtenció de
subvencions .........................................................224
Apèndix 1. Lletres gregues utilitzades
en el llibre ..............................................................232
Apèndix 2. Taules per al càlcul
de seccions per intensitat màxima ...............233
Apèndix 3. Càlcul de seccions
per caiguda de tensió .......................................236