¡Oferta!

Gestió de compres

19,90 46,38 

Otras opciones
Accede gratis al libro
31,63 

En Stock

 • ISBN: 9788426736376
 • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
 • Dimensiones de producto: 21x1x29.7
 • Número de páginas: 224
19,90 

Producto virtual

 • E-Book ISBN: 9788426736376
 • Número de páginas del E-Book: 225
El precio original era: 51,53 €.El precio actual es: 46,38 €.

En Stock

 • ISBN: 9788426736376

Libro físico

 • Envíos a todo el mundo
 • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
  ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!

eBook

 • Accede al eBook a través de nuestra plataforma digital.
 • Lee online y offline en cualquier dispositivo móvil con nuestra app de lectura.
 • Resalta, crea notas, extrae citas, traduce y busca en el diccionario, todo a través de nuestro lector inmersivo.

Libro físico + eBook

 • Envíos a todo el mundo
 • Accede al eBook a través de nuestra plataforma digital.
 • Lee online y offline en cualquier dispositivo móvil con nuestra app de lectura.
 • Resalta, crea notas, extrae citas, traduce y busca en el diccionario, todo a través de nuestro lector inmersivo.

Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en toda España y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
¿No estás suscripto? ¡Suscríbete!

Suscripción

 • Prueba gratis por 7 días. Planes desde 7,99 €/ mes
 • Accede a todo el catálogo de Marcombo
 • Lectura online y offline
 • Acceso a contenidos previos a su publicación
 • Envíos gratuitos y descuentos especiales para compras en la tienda

Suscribirse
Suscribirse
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

 • Autor: BAEZA Morillo, SERGIO
 • Fecha de publicación: 07/09/2023

Descripción

El mòdul de Gestió de compres, que pertany al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Activitats Comercials (els seus ensenyaments mínims es recullen al RD 1688/2011, del 18 de novembre), va introduir grans canvis en la Família Professional de Comerç i Màrqueting en recollir els elements més destacats d’una economia més innovadora i competitiva.

El sector comercial ha experimentat una gran evolució per l’adaptació a les noves necessitats de distribució, comercialització i adopció de noves tecnologies. Per això, es necessiten professionals ben formats per aprovisionar els establiments comercials de manera eficaç, que siguin capaços de gestionar adequadament les necessitats de compra i mantenir el nivell de serveis exigits pels clients, sense deixar de tenir presents les qüestions precises per a aquest fi i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la seva feina diària.

Cadascuna de les unitats del llibre inclou nombroses activitats, exemples resolts i casos pràctics per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupar les capacitats de comprensió, anàlisi i relació dels conceptes estudiats. Al final de cada unitat, se sintetitzen els seus aspectes fonamentals, es proposen qüestionaris tipus test i activitats teoricopràctiques.

El llibre es complementa amb una guia didàctica, exclusiva per professors, que inclou la programació tant del mòdul com de l’aula, la solució de les activitats proposades, així com recursos didàctics i activitats d’ampliació que el professor podrà utilitzar per al desenvolupament de les seves classes .

Sergio Baeza: Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Ciències Empresarials i Alts Estudis Mercantils per la Universitat de Barcelona. És professor i tutor del CFGM de Gestió Administrativa al Centre de l’Esperança, i és professor i tutor de pràctiques del CFGS de Màrqueting i Publicitat i Audiologia Protèsica. També és autor del currículum UF2 del mòdul professional 8, Gestió i serveis postvenda de l’establiment d’audioprotesista.

Información adicional

Peso 0,66 kg
Dimensiones 29,7 × 21 × 1 cm

Content missing

Índice

Pròleg 3

Unitat 1 La gestió de compres
1.1 La funció logística a l’empresa 8
1.2 Criteris de qualitat 10
1.3 Els costos logístics 15
1.4 El cicle de compres 19
1.5 Variables de qualitat i nivell de servei 21

Unitat 2 Gestió d’estocs
2.1 L’estoc Estoc òptim i estoc mínim 26
2.2 Indicadors de la gestió de comandes 29
2.3 Previsió de vendes i tendències 32
2.4 Variacions de la demanda 34
2.5 Sistemes d’aprovisionament 36

Unitat 3 Plans d'aprovisionament de mercaderies 41
3.1 Centrals de compres 42
3.2 Majoristes, aprovisionament a l'engròs 45
3.3 Determinació de les necessitats de compra 47
3.4 Internet com canal de compra 54

Unitat 4 Selecció de proveïdors i contracte de subministrament
4.1 Selecció de proveïdors 62
4.2 Negociació amb proveïdors 66
4.3 El contracte de subministrament 71

Unitat 5 Documentació comercial
5.1 Emplenament de documents de pressupost, comanda i factura proforma 80
5.2 Gestió administrativa de comandes 86
5.3 Catàlegs de productes Ofertes 87
5.4 Tècniques de comunicació a la tramitació de compres 91
5.5 Ordres de compra 93
5.6 Comanda Avís d'enviament 95
5.7 Albarans de lliurament 95
5.8 Factures 98

Unitat 6 Gestió i control del procés de recepció de comandes 
6.1 La recepció de comandes 106
6.2 Inspecció de mercaderies 107
6.3 Incidències a les comandes Medis de comunicació d'incidències 108
6.4 La pèrdua desconeguda 110
6.5 Desembalatge de productes 111
6.6 Aplicacions informàtiques de gestió de magatzems 114
6.7 Expedients de compres 115
6.8 Arxius de compres, en suport paper o en suport digital 117

Unitat 7 Mitjans de cobrament i de pagament
7.1 Els mitjans de pagament i de cobrament 122
7.2 El xec 122
7.3 El pagaré 125
7.4 El rebut domiciliat 128
7.5 La lletra de canvi 129
7.6 La transfèrencia bancària 131
7.7 El gir postal 132
7.8 El rebut 133

Unitat 8 Comprovació de la idoneïtat de la rendibilitat de l'assortiment implantat a l'establiment comercial
8.1 Índexs de gestió de vendes 140
8.2 Ràtios de gestió de productes 145
8.3 Índex de circulació, d'atracció i índex de compra 147
8.4 Ràtios de productivitat del lineal i rendiment del lineal 150
8.5 Índexs de rendibilitat del lineal desenvolupat 151

Unitat 9 L'assortiment
9.1 Seguiment de l'assortiment 156
9.2 Anàlisi ABC 157
9.3 Anàlisi DAFO 160
9.4 Detecció de productes obsolets i productes poc rentables 163
9.5 Incorporacions d'innovacions i novetats a la gamma de productes 166
9.6 Promocions i valoració d'ofertes rebudes 168
9.7 Ofertes de proveïdors per a la introducció de noves referències en l’assortiment 170

Unitat 10 Gestió de compravenda d'un establiment comercial 
10.1 Programari per a terminals de punt de venda 176
10.2 Dades necessàries per crear una empresa al terminal punt de venda 179
10.3 Gestió integrada de l'aprovisionament 184
10.4 Promocions amb el terminal punt de venda 186
10.5 Cobrament de mercaderies amb el terminal punt de venda 187
10.6 Pressupostos a clients 188

Unitat 11 El control del terminal punt de venda (TPV)
11.1 Configuració de terminals punt de venda 194
11.2 Tiquets 196
11.3 Caixa 197
11.4 Confecció d’estadístiques i informes de compra, venda i magatzem 200
11.5 Generació de gràfiques estadístiques 203

Annex 209
A1 Inferència estadística, tècniques d’estadística descriptiva 210