Electrònica ( versió 2016 català)

27,60 

Otras opciones
27,60 

En Stock

  • ISBN: 9788426724007
  • Tipo de Encuadernación: Rústica
  • Dimensiones de producto: 20x1x28.5
  • Número de páginas: 420

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: GÁMIZ CARO, JUAN; DURAN MOYANO, JOSÉ LUIS; DOMINGO PEÑA , JOAN; MARTINEZ GARCIA,
  • Fecha de publicación: 01/09/2016

Descripción

Aquest llibre d’Electrònica, que correspon al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, considera dos grans blocs temàtics: el primer dedicat a l’electrònica digital (tres unitats) i el segon dedicat a l’electrònica analògica (vuit unitats).

A mesura que l’alumne avanci en cada tema podrà consolidar allò après mitjançant pràctiques de simulació o bé mitjançant muntatges pràctics a fer al laboratori d’electrònica.
El disseny curricular habitual del Cicle comporta que els mòduls d’Electrònica i d’Electrotècnia es cursin en paral·lel durant el primer curs, per això s’ha optat per començar per l’electrònica digital, ja que per treballar-la ens basàvem en l’Àlgebra de Boole, en codis binaris i en tota una sèrie de conceptes que no es treballen a l’Electrotècnia. Per poder treballar aquest bloc, no obstant això, sí que calen una sèrie de coneixements previs relacionats amb les principals magnituds elèctriques (tensió, intensitat de corrent, resistència, potència…) i les diferents formes de mesurar-les. Per això es dedica el primer tema del bloc de digital a abordar, de manera ràpida i senzilla, aquests conceptes i a l’ús dels instruments de mesura més habituals d’aquestes magnituds.

El bloc d’electrònica analògica necessita un coneixement més profund de totes les magnituds elèctriques implicades, així com dels diferents tipus de senyals: continus, polsants, alterns, etc. i del comportament dels components passius, tant en corrent continu com en corrent altern.

El primer bloc, d’electrònica digital, el formen tres unitats. La primera unitat és d’introducció al mòdul, ja que proporciona els coneixements bàsics per poder entendre l’electrònica. Les dues unitats següents són pròpiament d’electrònica digital: la segona està dedicada a l’electrònica digital combinacional i la tercera a l’electrònica seqüencial.
L’electrònica analògica s’ha estructurat en 8 unitats que permeten a l’alumnat treballar els continguts a la vegada que poder muntar i/o simular els circuits tractats. La unitat 4 està dedicada a components passius i la unitat 5 està dedicada als díodes. A partir de la unitat 6 es presenten les diferents parts d’una font d’alimentació estabilitzada amb Zener.
La unitat 7 es dedica al transistor i a les seves aplicacions; i la 9 als amplificadors operacionals i a les configuracions més habituals per a realitzar amplificadors de senyal. A totes elles es proposen pràctiques de simulació i/o muntatge per a consolidar els coneixements i , en algun cas, s´introdueixen nous coneixements a través de l´experiència o exercicis proposats.

Información adicional

Peso 0,6 kg
Dimensiones 28,5 × 20 × 1 cm

Índice

Unitat 1
Introducció a l’Electrònica: Història, magnituds elèctriques i mètodes de mesura ...................  1
1.1. Introducció i orígens de l’electrònica ........................................................................ 2
1.2. Magnituds elèctriques ................................................................ 4
1.3. Mesures elèctriques ................................................................ 10

Unitat 2
Electrònica digital combinacional ................................................................19
2.1. Àlgebra de Boole ................................................................ 20
2.2. Sistemes lògics combinacionals ................................................................27

Unitat 3
Electrònica digital seqüencial................................................................ 53
3.1. Sistemes lògics seqüencials ................................................................ 54

Unitat 4
Components passius ................................................................ 67
4.1. Components passius utilitzats en l’electrònica ................................................................ 68
4.2. Resistències o resistors ................................................................ 68
4.3. Condensadors ................................................................79
4.4. Bobines o inductàncies ................................................................ 86
4.5. Mesura de capacitat i inductància................................................................ 89

Unitat 5
El díode: semiconductor bàsic a l’electrònica analògica ................................................................ 93
5.1. L’electrònica analògica ................................................................ 94
5.2. Materials semiconductors ................................................................ 94
5.3. El díode d’unió PN ................................................................ 95
5.4. Tipus de díodes ................................................................ 104

Unitat 6
Fonts d’alimentació estabilitzades mitjançant díode Zener ................................................................111
6.1. Necessitat de les fonts d’alimentació als equips electrònics ................................................................ 112
6.2. Blocs que formen una font d’alimentació completa ................................................................ 113
6.3. El transformador ................................................................ 114
6.4. Circuits rectificadors ................................................................ 115
6.5. Filtre de sortida del rectificador ................................................................ 121
6.6. Estabilitzador paral·lel mitjançant díode Zener ................................................................123

Unitat 7
Transistors bipolars i les seves aplicacions ................................................................ 129
7.1. Principi d’operació del transistor bipolar (BJT) ................................................................ 130
7.2. Xarxes de polarització de transistors ................................................................ 138
7.3. Configuració Darlington ................................................................ 139
7.4. El transistor bipolar treballant en commutació ................................................................ 140
7.5. Control de dispositius amb el transistor treballant en commutació o en zona lineal ........................ 142

Unitat 8
Amplificadors operacionals ................................................................ 147
8.1. Introducció. El circuit integrat o xip ................................................................ 148
8.2. Model de l’amplificador operacional ideal ................................................................ 148
8.3. L’amplificador operacional amb realimentació negativa................................................................ 150
8.4. Altres circuits amb amplificadors operacionals treballant amb realimentació negativa ....................... 155
8.5. L’amplificador operacional treballant com a comparador analògic ................................................. 158
8.6. Triggers o bàscules de Schmitt ......................................................................... 159

Unitat 9
Fonts d’alimentació lineals regulades i fonts commutades.................................................. 167
9.1. Reguladors sèrie ................................................................168
9.2. Desavantatges de les fonts d’alimentació lineals ................................................................ 170
9.3. Fonts d’alimentació commutades ................................................................ 173

Unitat 10
Components utilitzats a l‘electrònica de potència ................................................................ 179
10.1. Introducció. Concepte d’electrònica de potència ................................................................ 180
10.2. El tiristor o rectificador controlat de silici (SCR)................................................................180
10.3. El triac o tríode per a corrent altern ................................................................ 184
10.4. El diac ................................................................ 185
10.5. Altres components electrònics de potència ................................................................ 187

Unitat 11
Circuits temporitzadors, generadors de senyal i oscil·ladors.............................. 193
11.1. Què són els generadors de formes d’ona ................................................................ 194
11.2. Classificació de generadors de formes d’ona ................................................................ 194
11.3. Circuits multivibradors ................................................................ 195
11.4. El circuit integrat 555 ................................................................ 197
11.5. Què són els oscil·ladors sinodals ................................................................ 200
11.6. Oscil·ladors RC ................................................................ 200
11.7. Oscil·ladors LC ................................................................ 204
11.8. Oscil·ladors controlats amb cristall de quars ................................................................ 205