¡Oferta!

Electrònica 2ªEd. (Català)

19,95 44,87 

Otras opciones
Accede gratis al libro
29,90 

En Stock

 • ISBN: 9788426727466
 • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
 • Dimensiones de producto: 17x1x24
 • Número de páginas: 216
19,95 

Producto virtual

 • E-Book ISBN: 9788426730268
 • Número de páginas del E-Book: 217
El precio original era: 49,85 €.El precio actual es: 44,87 €.

En Stock

 • ISBN: 9788426727466
 • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
 • Dimensiones de producto: 17x1x24
 • Número de páginas: 216
 • E-Book ISBN: 9788426730268
 • Número de páginas del E-Book: 217

Libro físico

 • Envíos a todo el mundo
 • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
  ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!

eBook

 • Accede al eBook a través de nuestra plataforma digital.
 • Lee online y offline en cualquier dispositivo móvil con nuestra app de lectura.
 • Resalta, crea notas, extrae citas, traduce y busca en el diccionario, todo a través de nuestro lector inmersivo.

Libro físico + eBook

 • Envíos a todo el mundo
 • Accede al eBook a través de nuestra plataforma digital.
 • Lee online y offline en cualquier dispositivo móvil con nuestra app de lectura.
 • Resalta, crea notas, extrae citas, traduce y busca en el diccionario, todo a través de nuestro lector inmersivo.

Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en toda España y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
¿No estás suscripto? ¡Suscríbete!

Suscripción

 • Prueba gratis por 7 días. Planes desde 7,99 €/ mes
 • Accede a todo el catálogo de Marcombo
 • Lectura online y offline
 • Acceso a contenidos previos a su publicación
 • Envíos gratuitos y descuentos especiales para compras en la tienda

Suscribirse
Suscribirse
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

 • Autor: DURAN MOYANO, JOSÉ LUIS; MARTINEZ GARCIA, HERMINIO; DOMINGO PEÑA , JOAN; GÁMIZ C
 • Fecha de publicación: 02/09/2019

Descripción

Aquesta nova edició, versió revisada i corregida de l’obra Electrònica publicada anteriorment al 2017, corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, considera dos grans blocs temàtics: el primer dedicat a l’electrònica digital (tres unitats) i el segon dedicat a l’electrònica analògica (vuit unitats).

A mesura que l’alumne avanci en cada tema, podrà consolidar allò après mitjançant pràctiques de simulació bé mitjançant muntatges pràctics a fer al laboratori d’electrònica.

El disseny curricular habitual del Cicle comporta que els mòduls d’Electrònica i d’Electrotècnia es cursin en paral·lel durant el primer curs, per això s’ha optat per començar per l’electrònica digital, ja que per treballar-la ens basàvem en l’Àlgebra de Boole, en codis binaris i en tota una sèrie de conceptes que no es treballen a l’Electrotècnia. Per poder treballar aquest bloc, no obstant això, sí que calen una sèrie de coneixements previs relacionats amb les principals magnituds elèctriques (tensió, intensitat de corrent, resistència, potència…) i les diferents formes de mesurar-les. Per això es dedica el primer tema del bloc de digital a abordar, de manera ràpida i senzilla, aquests conceptes i a l’ús dels instruments de mesura més habituals d’aquestes magnituds.

El bloc d’electrònica analògica necessita un coneixement més profund de totes les magnituds elèctriques implicades, així com dels diferents tipus de senyals: continus, polsants, alterns, etc., i del comportament dels components passius, tant en corrent continu com en corrent altern.
El primer bloc, d’electrònica digital, el formen tres unitats. La primera unitat és d’introducció al mòdul, ja que proporciona els coneixements bàsics per poder entendre l’electrònica. Les dues unitats següents són pròpiament d’electrònica digital: la segona està dedicada a l’electrònica digital combinacional i la tercera a l’electrònica seqüencial.

L’electrònica analògica s’ha estructurat en vuit unitats que permeten a l’alumnat treballar els continguts a la vegada que poder muntar i/o simular els circuits tractats. La unitat 4 està dedicada a components passius i la unitat 5 està dedicada als díodes. A partir de la unitat 6 es presenten les diferents parts d’una font d’alimentació estabilitzada amb Zener.
La unitat 7 es dedica al transistor i a les seves aplicacions, i la 8 als amplificadors operacionals i a les configuracions més habituals per a realitzar amplificadors de senyal. A totes elles es proposen pràctiques de simulació i/o muntatge per a consolidar els coneixements i, en algun cas, s’introdueixen nous coneixements a través de l’experiència o exercicis proposats.
La unitat 9 s’utilitza, en la seva primera part, com a tema integrador d’allò treballat a les unitats anteriors, completant la font d’alimentació lineal treballada a la unitat 6. En aquesta unitat es completa la font mitjançant la incorporació d’un regulador sèrie basat en Zener i transistor. També s’introdueixen els reguladors integrats i es realitza una comparativa amb les fonts d’alimentació commutades.
A la unitat 10 es treballen els principals components de l’electrònica de potència i es presenta algun circuit habitual d’aplicació.
Per últim, a la unitat 11 es presenten els tipus d’oscil·ladors més utilitzats i els temporitzadors basats en el clàssic circuit integrat 555.

Información adicional

Peso 0,6 kg
Dimensiones 24 × 17 × 1 cm

Índice

Unitat 1

Introducció a l’electrònica: història,magnituds elèctriques i mètodes de mesura 1

1.1. Introducció i orígens de l’electrònica 2

1.2. Magnituds elèctriques 4

1.3. Mesures elèctriques 10

Unitat 2

Electrònica digital combinacional 19

2.1. Àlgebra de Boole 20

2.2. Sistemes lògics combinacionals 27

Unitat 3

Electrònica digital seqüencial 53

3.1. Sistemes lògics seqüencials 54

Unitat 4

Components passius  67

4.1. Components passius utilitzats  en l’electrònica 68

4.2. Resistències o resistors  68

4.3. Condensadors  79

4.4. Bobines o inductàncies 86

4.5. Mesura de capacitat i inductància 89

Unitat 5

El díode: semiconductor bàsic en l’electrònica analògica 93

5.1. L’electrònica analògica 94

5.2. Materials semiconductors  94

5.3. El díode d’unió PN  95

5.4. Tipus de díodes  104

Unitat 6

Fonts d’alimentació estabilitzades mitjançant díode Zener  111

6.1. Necessitat de les fonts d’alimentació en els equips electrònics  112

6.2. Blocs que formen una Font d’alimentació completa 113

6.3. El transformador  114

6.4. Circuits rectificadors  115

6.5. Filtre de sortida del rectificador 121

6.6. Estabilitzador paral·lel mitjançant díode Zener 123

Unitat 7

Transistors bipolars i les seves aplicacions  129

7.1. Principi d’operació del transistor bipolar (BJT) 130

7.2. Xarxes de polarització de transistors 138

7.3. Configuració Darlington 139

7.4. El transistor bipolar treballant en commutació 140

7.5. Control de dispositius amb el transistor treballant en commutació o en zona lineal 142

Unitat 8

Amplificadors operacionals  147

8.1. Introducció. El circuit integrat o xip  148

8.2. Model de l’amplificador operacional ideal 148

8.3. L’amplificador operacional

amb realimentació negativa  150

8.4. Altres circuits amb amplificadors operacionals treballant amb realimentació negativa  155

8.5. L’amplificador operacional treballant com a comparador analògic 158

8.6. Triggers o bàscules d’Schmitt 159

Unitat 9

Fonts d’alimentació lineals regulades i fonts commutades.  167

9.1. Reguladors sèrie  168

9.2. Desavantatges de les fonts d’alimentació lineals 170

9.3. Fonts d’alimentació commutades  173

Unitat 10

Components utilitzats en l‘electrònica de potencia 179

10.1. Introducció. Concepte d’electrònica de potència  180

10.2. El tiristor o rectificador controlat de silici (SCR)  180

10.3. El triac o tríode per a corrent altern 184

10.4. El diac  185

10.5. Altres components electrònics de potència  187

Unitat 11

Circuits temporitzadors, generadors de senyal i oscil·ladors 193

11.1. Què són els generadors de formes d’ona 194

11.2. Classificació de generadors de formes d’ona  194

11.3. Circuits multivibradors 195

11.4. El circuit integrat 555  197

11.5. Què són els oscil·ladors sinusoidals  200

11.6. Oscil·ladors RC 200

11.7. Oscil·ladors LC  204

11.8. Oscil·ladors controlats amb cristal de quars  205