Logística d’Emmagatzematge

27,45 

Otras opciones
Accede gratis al libro
27,45 

En Stock

 • ISBN: 9788426726414
 • Tipo de Encuadernación: Rústica
 • Dimensiones de producto: 17x1x24
 • Número de páginas: 208

Libro físico

 • Envíos a todo el mundo
 • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
  ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete!

Suscripción

 • Prueba gratis por 7 días. Planes desde 7,99 €/ mes
 • Accede a todo el catálogo de Marcombo
 • Lectura online y offline
 • Acceso a contenidos previos a su publicación
 • Envíos gratuitos y descuentos especiales para compras en la tienda

Suscribirse
Suscribirse
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

 • Autor: Sáenz de Miera, Virginia ; Gutiérrez Gómez, Maria Clara
 • Fecha de publicación: 15/07/2018

Descripción

Aquest llibre desenvolupa els continguts que els Títols, adaptats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), corresponents als Cicles de GS de la Família de Comerç i Màrqueting, assignen al mòdul de Logística d’Emmagatzematge inclòs en el primer curs dels cicles de Comerç Internacional, Transport i Logística, i Gestió de Vendes i Espais Comercials.

El manual es presenta com una eina de treball que facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge tot conjugant continguts conceptuals i, fonamentalment, procedimentals. En cadascuna de les sis unitats s’inclou informació teòrica, presentada amb nombrosos esquemes, gràfics, imatges, exemples, exercicis resolts i activitats pràctiques en color que pretenen facilitar l’assimilació dels continguts. Al final de cada unitat se sintetitzen els aspectes més rellevants en un resum, es presenten un qüestionari tipus test i unes activitats teoricopràctiques per desenvolupar.

El llibre es complementa amb una guia exclusiva per a docents que inclou la solució de les activitats proposades en cada unitat, recursos i activitats d’ampliació i de desenvolupament de continguts específics dels diversos Cicles Formatius.
A més, a la part inferior de la primera pàgina del llibre es troba el codi d’accés que permet descarregar de manera gratuïta els continguts addicionals a www.marcombo.info.

María Clara Gutiérrez Gómez: Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials.
María Virginia Sáenz de Miera Jaén: Llicenciada en Dret.
Caps d’Estudis del CIFP Juan de Colonia de Burgos.

Información adicional

Peso 0,5 kg
Dimensiones 24 × 17 × 1 cm

Índice

Unitat 1
Normativa específica de l’emmagatzematge ................................ 1
1.1. Marc legal del contacte de dipòsit i activitat d’emmagatzematge-distribució ................... 2
1.2. Interpretació de normativa estatal i europea aplicable al magatzem i a l’emmagatzematge de mercaderies ....... 5
1.3. Normativa específica per a mercaderies especials: perilloses i peribles, entre d’altres ................................. 7
1.4. Règims d’emmagatzematge en comerç internacional ............................................................ 12
1.5. Implantació de sistemes de qualitat al magatzem reconeguts a escala estatal i europea .................... 16

Unitat 2
Organització del procés de magatzem ................................................................................................... 23
2.1. Logística. Conceptes i objectius ...................................................................................................... 24
2.2. El magatzem. Definició, funcions i tipus ....................................................................................... 25
2.3. Organització dels magatzems en empreses de fabricació, distribució i serveis  ..........................  29
2.4. Models per a l’elecció de la ubicació de magatzems ...................................................................... 29
2.5. Disseny de l’edifici i zones externes ................................................................................................ 32
2.6. Distribució interior o layout. Zones del magatzem ....................................................................... 35
2.7. Organització d’activitats i fluxos de mercaderies al magatzem .................................................... 38
2.8. Equips de manipulació i manteniment ........................................................................................ 44
2.9. Sistemes modulars. Unitats de càrrega: palets i contenidors ....................................................... 46
2.10. Sistemes de seguiment de les mercaderies ................................................................................. 49
2.11. Aplicació i gestió d’un sistema de traçabilitat .............................................................................. 52
2.12. Gestió de l’embalatge ..................................................................................................................54
2.13. Normativa de seguretat i higiene en magatzems .......................................................................... 57

Unitat 3
Confecció i control del pressupost de magatzem .................................................................................. 65
3.1. Costos d’emmagatzematge: variables que intervenen en el seu càlcul .......................................... 66
3.2. Tipologia dels costos d’emmagatzematge ....................................................................................... 68
3.3. Optimització de costos ..................................................................................................................... 75
3.4. Cost d’adquisició ..............................................................................................................................  77
3.5. Costos per unitat emmagatzemada. Exercicis de càlcul ..................................................................  78
3.6. El full de càlcul com a eina de processament de les dades ............................................................... 82

Unitat 4
Gestió d’estocs ............................................................................................................................................ 87
4.1. La gestió d’estocs ................................................................................................................................. 88
4.2. Classes d’estoc ...................................................................................................................................... 92
4.3. Classificació ABC de productes com a criteri de classificació d’estocs ............................................... 95
4.4. Els inventaris ........................................................................................................................................ 98
4.5. Factors que afecten la gestió d’estocs .................................................................................................. 107
4.6. Sistemes de gestió d’estocs ................................................................................................................... 109
4.7. Control econòmic .................................................................................................................................. 122
4.8. Control d’incidències ............................................................................................................................ 137
4.9. Cost de ruptura d’estoc o cost de ruptura ............................................................................................. 138
4.10. Assignació d’estocs entre magatzems d’una xarxa logística ................................................................ 139
4.11. Sistemes d’informació i comunicació en les relacions amb clients i proveïdors ................................ 140
4.12. El cicle de la comanda del client ........................................................................................................... 144

Unitat 5
Gestió de les operacions subjectes a logística inversa ............................................................................. 153
5.1. Introducció a la logística inversa ....................................................................................................... 154
5.2. Què s’entén per logística inversa? ...................................................................................................... 154
5.3. Devolucions ......................................................................................................................................... 158
5.4. Avaluació de les causes de les devolucions ......................................................................................... 161
5.5. Costos destinats a les devolucions ....................................................................................................... 164
5.6. Sistemes d’informació.......................................................................................................................... 165
5.7. Reutilització d’unitats i equips de càrrega. Pools de palets ................................................................. 167
5.8. Contenidors i embalatges reutilitzables .............................................................................................. 169

Unitat 6
Supervisió dels processos realitzats al magatzem ......................................................................................... 173
6.1. Sistemes de qualitat al magatzem ............................................................................................................. 174
6.2. Tècniques per al control i avaluació del treball de magatzem .............................................................. 180
6.3. Aplicació de sistemes de seguretat per a persones i mercaderies ......................................................... 184
6.4. Mètodes d’avaluació de l’acompliment del treball .................................................................................. 188
6.5. Necessitats de recursos humans i tècnics del magatzem ......................................................................... 192
6.6. Programes informàtics i noves tecnologies aplicats al magatzem ........................................................... 195