INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ

29,95 

Otras opciones
29,95 

En Stock

  • ISBN: 9788426722584
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 20x1x29
  • Número de páginas: 272

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: Asunción León Blasco; José Manuel Espinosa Malea; Luis Fernando León
  • Fecha de publicación: 02/09/2015

Descripción

El llibre lnstal’lacions de distilbucó constitueix una eina valuosa (fruit de millorar, actualitzar normativament i renovar els continguts) per abordar l’estudi i cálcul de les xarxes de distribució en BT des de centres de transformació i les instal’lacions d’enllag corresponents.
El llibre consta de set unitats:
1. El sistema eléctric de poténcia: en qué es dóna una visió general de la generació, el transport i la distribució de I’energia eléctrica.
2. Centres de transformació: unitat dedicada a aquest element tan important en la distribució eléctrica.
S’aborden els diversos tipus existents, els components, el manteniment i la posada en servei.
3. Xarxes aéries de distribució en baixa tensió: tipus, components, muntatge, manteniment i celcul de seccions de conductors.
4. Xarxes subterránies de distribució en baixa tensió: análeg al capítol anterior, peró per a aquest tipus d’instal’lació.
5. Connexió a la xarxa de distribució d’una instal’lació receptora: on s’analitzen els procediments de previsió de cárregues i s’estudien les generalitats sobre connexions de servei eléctriques.
6. Configuració de les instal’lacions eléctriques d’enllag: unitat destinada a I’estudi de cada un dels seus elements: les caixes generals de protecció, les caixes de protecció i mesura, la lÍnia general de protecció, la centralització de comptadors, les derivacions individuals i la connexió de terra.
7. Documentació técnica de les instal’lacions: on s’aborden els aspectes de legalització d’instal’lacions eléctriques i la normativa d’aplicació.
El text actual sorgeix a partir de I’experiéncia professional dels autors en l’ensenyament dels continguts en formació professional de grau mitjá i grau superior, i també és una eina útil per a I’autoaprenentatge i el reciclatge de professionals i d’estudiants d’enginyeries. El llibre destaca per:
Un text enriquit amb una gran quantitat de fotografies i imatges que il’lustren els continguts i en faciliten la comprensro.
Presa de decisions i procediments de cálcul exposats de manera estructurada i detallada i avalats per nombrosos exemples resolts que són molt útils per al treball individual, a més d’una guia per al docent.
Gran quantitat d’exercicis variats, repartits al llarg dels capítols, que succeeixen I’exposició d’una matéria, la reforcen i permeten que l’alumnat tingui una actitud més activa en el procés d’aprenentatge.
Al final de cada unitat hi ha exercicis d’autoavaluació, juntament amb activitats d’aprofundiment sustentats en diverses metodologies.

Información adicional

Peso 950 kg
Dimensiones 28,5 × 19,5 × 1 cm

Índice

INSTALACIONES