*Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

1,00 

Otras opciones
1,00 

Sin existencias

  • ISBN: 9788426738356
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 21x0x30
  • Número de páginas: 116

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: Asunción León Blasco
  • Fecha de publicación: 03/09/2024

Descripción

Aquest llibre aborda els continguts relatius al mòdul professional Sostenibilitat aplicada al sistema productiu, que estableix el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional. Aquest mòdul s’imparteix el primer i segon curs de tots els cicles formatius, tant de grau mitjà com superior, de totes les famílies professionals.

El seu contingut s’estructura en cinc unitats diferents. La primera comprèn els desafiaments a què s’enfronta actualment la humanitat, tant ambientals com socials, la mesura dels impactes de la nostra activitat sobre el medi ambient i diverses maneres d’afrontar aquests problemes. La segona se centra en les accions i aliances tant a escala mundial com en el marc de la Unió Europea i el territori nacional a fi de combatre especialment el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. La tercera unitat versa sobre el disseny i la fabricació de productes sostenibles, els models de producció lineal i circular, així com el concepte d’economia verda. La quarta està dedicada a la sostenibilitat en l’àmbit empresarial, l’aplicació de les estratègies ASG (ambientals, socials i de governança) en la seva gestió i la comunicació d’aquestes accions amb els grups d’interès. Finalment, la darrera unitat ofereix eines per a la confecció i l’anàlisi dels plans de sostenibilitat de les activitats productives.

El text ha estat concebut per aplicar metodologies actives a l’aula. A més de comptar amb el desenvolupament dels continguts i d’incomptables exercicis que en faciliten la comprensió, cada unitat comença amb una activitat inicial (descarregable) basada en tècniques d’aprenentatge cooperatiu i que introdueix els estudiants en la matèria d’una manera participativa i desenvolupant el seu pensament crític.

A més, al final del capítol, després del resum dels continguts i la prova d’autoavaluació, hi ha activitats proposades (moltes amb material addicional descarregable) en les quals es poden aplicar metodologies actives centrades en els estudiants, com ara l’aprenentatge basat en projectes, els projectes servei, la investigació i els reptes.

L’autora, Asunción León, és enginyera industrial en l’especialitat de tècniques energètiques i doctora en Medi Ambient i Seguretat Nuclear. És docent des de fa més de disset anys i actualment és professora d’FP de l’especialitat de Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

Información adicional

Peso 500 kg

Content missing

Índice

Unitat 1. L'acció humana sobre lentorn
1.1 Els problemes planetaris del Segle XXI
1.1.1 El canvi climàtic
1.1.2 La superpoblació i l'esgotament dels recursos naturals
1.1.3 La reducció de la massa forestal i la pèrdua de biodiversitat
1.1.4 La contaminació
1.1.5 Les desigualtats socials
1.2 La mesura de l'acció humana sobre l'entorn
1.2.1 La petjada ecològica
1.2.2 L'empremta de carboni
1.2.3 La petjada hídrica
1.3 L'impacte sobre el planeta de les diferents activitats econòmiques
1.4 Les mesures per minimitzar els impactes
1.4.1 La reducció d'emissions
1.4.2 L'absorció de GEH de l'atmosfera
1.4.3 L'adaptació
Unitat 2. L'aposta global per la sostenibilitat
2.1 Concepte de sostenibilitat
2.2 Accions a nivell mundial
2.2.1 L'Agenda 2030
2.2.2 La protecció de la biodiversitat
2.3 Accions a nivell europeu
2.3.1 La protecció del clima
2.3.2 La protecció de la biodiversitat
2.4 Accions a nivell nacional
2.4.1 La protecció del clima
2.4.2 La protecció de la biodiversitat
Unitat 3. La sostenibilitat dels productes
3.1 Introducció
3.2 Formes de producció
3.2.1 Economia lineal
3.2.2 Economia verda
3.2.3 Economia circular
3.3 Cap a un nou sistema productiu
3.3.1 Biomemisi (Biomimicry)
3.3.2 Del bressol al bressol (Cradle-to-cradle) o eco-efectivitat
3.4 Disseny, fabricació i utilització de productes sostenibles
3.5 La digitalització en l'èxit de productes sostenibles
3.6 La certificació i l'etiquetatge de productes
Unitat 4. La sostenibilitat empresarial
4.1 Introducció
4.2 Concepte d'ESG o ASG
4.3 Aspectes mediambientals
4.3.1 Protecció de la biodiversitat
4.3.2 Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i canvi climàtic
4.3.3 Energies renovables i eficiència energètica
4.3.4 Gestió de l'aigua i control de la contaminació
4.3.5 Gestió de residus i programes de reciclatge
4.4 Aspectes socials
4.4.1 Condicions laborals i drets humans
4.4.2 Participació a la comunitat i en el seu desenvolupament
4.4.3 Diversitat, equitat i inclusió
4.4.4 Seguretat del producte i protecció dels consumidors
4.4.5 Compromisos amb els proveïdors
4.4.6 Mesurament de limpacte social
4.5 Aspectes de governança
4.5.1 Govern corporatiu
4.5.2 Transparència i comunicació
4.5.3 Polítiques d'anticorrupció i antisuborn
4.5.4 Respecte a la normativa i contribució als impostos
4.5.5 Estratègies de pressió política
4.6 Mesura i avaluació de les estratègies ESG o AGS
4.6.1 Indicadors
4.6.2 Informe de sostenibilitat
4.7 Certificats ESG o AGS
4.8 L'ESG i els inversors
4.8.1 Concepte d'ISR
4.8.2 Índexs borsaris relacionats amb l'ESG
4.9 El paper dels governs i la normativa
4.10 Nous models de fer negocis
4.10.1 Economia Blava
4.10.2 Net positive
Unitat 5. El Pla de Sostenibilitat
5.1 Introducció
5.2 Fases per definir un Pla de Sostenibilitat
5.5.1 Compromís corporatiu
5.2.2 Diagnòstic
5.2.3 Anàlisi de doble materialitat
5.2.4 Pla director
5.2.5 Pla de comunicació
5.3. Estratègies de seguiment i millora contínua
5.3.1 Indicadors d'exercici
5.3.2 Anàlisi i conclusions