Páginas:
420
Edición:
1
Fecha de publicación:
01/09/2016
ISBN:
9788426724007
Formato:
20x28.5 cms
Colección

Electrònica ( versió 2016 català)

28,70 27,27
28,70 27,27
Añadir a cesta
Recíbelo en 24/48h

Aquest llibre d’Electrònica, que correspon al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques,
considera dos grans blocs temàtics: el primer dedicat a l’electrònica digital (tres unitats) i el segon dedicat a l’electrònica
analògica (vuit unitats).
A mesura que l’alumne avanci en cada tema podrà consolidar allò après mitjançant pràctiques de simulació o bé
mitjançant muntatges pràctics a fer al laboratori d’electrònica.
El disseny curricular habitual del Cicle comporta que els mòduls d’Electrònica i d’Electrotècnia es cursin en paral·lel
durant el primer curs, per això s’ha optat per començar per l’electrònica digital, ja que per treballar-la ens basàvem en
l’Àlgebra de Boole, en codis binaris i en tota una sèrie de conceptes que no es treballen a l’Electrotècnia. Per poder
treballar aquest bloc, no obstant això, sí que calen una sèrie de coneixements previs relacionats amb les principals
magnituds elèctriques (tensió, intensitat de corrent, resistència, potència…) i les diferents formes de mesurar-les. Per
això es dedica el primer tema del bloc de digital a abordar, de manera ràpida i senzilla, aquests conceptes i a l’ús dels
instruments de mesura més habituals d’aquestes magnituds.
El bloc d’electrònica analògica necessita un coneixement més profund de totes les magnituds elèctriques implicades, així com dels diferents tipus de senyals: continus, polsants, alterns, etc. i del comportament dels components passius, tant en corrent continu com en corrent altern.
El primer bloc, d’electrònica digital, el formen tres unitats. La primera unitat és d’introducció al mòdul, ja que
proporciona els coneixements bàsics per poder entendre l’electrònica. Les dues unitats següents són pròpiament
d’electrònica digital: la segona està dedicada a l’electrònica digital combinacional i la tercera a l’electrònica seqüencial.
L’electrònica analògica s’ha estructurat en 8 unitats que permeten a l’alumnat treballar els continguts a la vegada que
poder muntar i/o simular els circuits tractats. La unitat 4 està dedicada a components passius i la unitat 5 està dedicada
als díodes. A partir de la unitat 6 es presenten les diferents parts d’una font d’alimentació estabilitzada amb Zener.
La unitat 7 es dedica al transistor i a les seves aplicacions; i la 9 als amplificadors operacionals i a les configuracions més habituals per a realitzar amplificadors de senyal. A totes elles es proposen pràctiques de simulació i/o muntatge per a consolidar els coneixements i , en algun cas, s´introdueixen nous coneixements a través de l´experiència o exercicis proposats.

1 Introducció a l’Electrònica: Història, magnituds elèctriques i mètodes de mesura .................................1 2 Electrònica digital combinacional .......................................................................................................19 3 Electrònica digital seqüencial......................................... ....................................................................53 4 Components passius ..........................................................................................................................67 5 El díode: semiconductor bàsic a l’electrònica analògica ...................................................................93 6 Fonts d’alimentació estabilitzades mitjançant díode Zener ...............................................................111 7 Transistors bipolars i les seves aplicacions .......................................................................................129 8 Amplificadors operacionals ................................................................................................................147 9 Fonts d’alimentació lineals regulades i fonts commutades. ................................................................167 10 Components utilitzats a l‘electrònica de potència. ...........................................................................179 11 Circuits temporitzadors, generadors de senyal i oscil·ladors .............................................................193
A color
Páginas:
420
Edición:
1
Año Publicación:
01/09/2016 0:00:00
ISBN:
9788426724007
Formato:
20x28.5 cms
Colección

Relacionados

¿Quiéres conocer las últimas novedades?

Inscribiéndote recibirás unos regalos exclusivos para ti

* El nombre es necesario para poder comunicarnos personalmente contigo.

Acepto la política de privacidad