¡Oferta!

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed

33,20 59,76 

Otras opciones
Accede gratis al libro
33,20 

En Stock

 • ISBN: 9788426723963
 • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
 • Dimensiones de producto: 21x1x29
 • Número de páginas: 400
33,20 

Producto virtual

 • E-Book ISBN: 9788426723963
 • Número de páginas del E-Book: 398
El precio original era: 66,40 €.El precio actual es: 59,76 €.

En Stock

 • ISBN: 9788426723963
 • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
 • Dimensiones de producto: 21x1x29
 • Número de páginas: 400
 • E-Book ISBN: 9788426723963
 • Número de páginas del E-Book: 398

Libro físico

 • Envíos a todo el mundo
 • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
  ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!

eBook

 • Accede al eBook a través de nuestra plataforma digital.
 • Lee online y offline en cualquier dispositivo móvil con nuestra app de lectura.
 • Resalta, crea notas, extrae citas, traduce y busca en el diccionario, todo a través de nuestro lector inmersivo.

Libro físico + eBook

 • Envíos a todo el mundo
 • Accede al eBook a través de nuestra plataforma digital.
 • Lee online y offline en cualquier dispositivo móvil con nuestra app de lectura.
 • Resalta, crea notas, extrae citas, traduce y busca en el diccionario, todo a través de nuestro lector inmersivo.

Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en toda España y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
¿No estás suscripto? ¡Suscríbete!

Suscripción

 • Prueba gratis por 7 días. Planes desde 7,99 €/ mes
 • Accede a todo el catálogo de Marcombo
 • Lectura online y offline
 • Acceso a contenidos previos a su publicación
 • Envíos gratuitos y descuentos especiales para compras en la tienda

Suscribirse
Suscribirse
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

 • Autor: Blade, Jaume
 • Fecha de publicación: 13/09/2016

Descripción

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió publicat segons el Reial Decret 842/2002, a més de recollir les novetats

tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és

l’inici d’un desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratius i tècnics per part dels organismes

competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l’energia elèctrica.

En aquesta cinquena edició, actualitzada a setembre de 2016, s’han inclòs les novetats i normes que afecten i poden

influir directament en la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referències a www.marcombo.com per a la seva

consulta.

Normativa d’àmbit Estatal

– Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, RD 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques

d’Aplicació del REBT). Com a novetat, destaca la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-52, sobre recàrrega de vehicles elèctrics.

– Reglament d’eficiència energètica per a instal·lacions d’enllumenat exterior (RD 1890/2008, de 14 de novembre), es

pot consultar a www.marcombo.com.

– Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost sobre el visat col·legial obligatori (disponible a www.marcombo.com ).

Normativa específica per a Catalunya

– Llei 9/2014 del 31 de juliol sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. DOGC Núm.

6679 – 5.8.2014 (disponible a www.marcombo.com).

– Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3a Edició, revisió 1, febrer

2014.

-Instrucció 1/2014 de 19 de març de la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s’aprova la

Guia Tècnica del REBT.

– Instrucció 3/2014 de 20 de març de la D.G.E.M i S.I, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de Baixa Tensió.

-Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

– Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió amb les empreses distribuïdores elèctriques.

– Nota informativa sobre el règim d’autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d’energia elèctrica

connectades en xarxa interior.

-Nou registre d’inscripció d’instal·lacions mitjançant Canal Empresa. Declaració responsable i formulari de dades

tècniques.

En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar

a localitzar i aportar les eines adequades per facilitar l’estudi i consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

Información adicional

Peso 1,1 kg
Dimensiones 29 × 21 × 1 cm

Content missing

Índice

TC-BT-01 TERMINOLOGIA 23
ITC-BT-02 NORMES DE REFERÈNCIA AL
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 30
ITC-BT-03 EMPRESA INSTAL·LADORA
EN BAIXA TENSIÓ 40
ITC-BT-04 DOCUMENTACIÓ I POSADA EN SERVEI
DE LES INSTAL·LACIONS 43
ITC-BT-05 VERIFICACIONS I INSPECCIONS 46
ITC-BT-06 XARXES AÈRIES PER A LA
DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ 48
ITC-BT-07 XARXES SUBTERRÀNIES PER A LA
DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ 56
ITC-BT-08 SISTEMES DE CONNEXIÓ DEL NEUTRE
I DE LES MASSES EN XARXES DE DISTRIBUCIÓ
D’ENERGIA ELÈCTRICA (*)65
ITC-BT-09 INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
EXTERIOR (*) 67
ITC-BT-10 PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A
SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (*) 80
ITC-BT-11 XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA
ELÈCTRICA EMBRANCAMENTS 83
ITC-BT-12 INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ
ESQUEMES (*) 85
ITC-BT-13 INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ (*) 87
ITC-BT-14 INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ
LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (*) 90
ITC-BT-15 INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ
DERIVACIONS INDIVIDUALS (*) 93
ITC-BT-16 INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇCOMPTADORS:
UBICACIÓ I SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ (*) 99
ITC-BT-17 INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ DISPOSITIUS
GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓINTERRUPTOR DE CONTROL
DE POTÈNCIA (*) 103
ITC-BT-18 INSTAL·LACIONS DE POSADA A TERRA (*) 106
ITC-BT-19 INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES PRESCRIPCIONS GENERALS (*)  115
ITC-BT-20 INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ (*) 127
ITC-BT-21 INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES TUBS I CANALS PROTECTORS (*) 132
ITC-BT-22 INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES
PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (*) 140
ITC-BT-23 INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEP-TORES PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS (*) 147
ITC-BT-24 INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES PROTECCIÓ CONTRA ELS
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES (*) 152
ITC-BT-25 INSTAL·LACIONS INTERIORS
EN HABITATGES NOMBRE DE CIRCUITS I
CARACTERÍSTIQUES (*) 160
ITC-BT-26 INSTAL·LACIONS INTERIORS EN
HABITATGES PRESCRIPCIONS GENERALS
D’INSTAL·LACIÓ (*) 168
ITC-BT-27 INSTAL·LACIONS INTERIORS
EN HABITATGES LOCALS QUE CONTENEN
UNA BANYERA O DUTXA (*) 173
ITC-BT-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA (*) 178
ITC-BT-29 PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER
A LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS
LOCALS AMB RISC D’INCENDI O EXPLOSIÓ (* 188
ITC-BT-30 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (*) 204
ITC-BT-31 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS PISCINES I FONTS210
ITC-BT-32 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS MÀQUINES D’ELEVACIÓ I TRANSPORT 214
ITC-BT-33 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALSINSTAL·LACIONS PROVISIONALS I
TEMPORALS D’OBRES (*) 217
ITC-BT-34 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS FIRES I ESTANDS 221
ITC-BT-35 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALSESTABLIMENTS AGRÍCOLES I
HORTÍCOLES 223
ITC-BT-36 INSTAL·LACIONS A MOLT BAIXA TENSIÓ 224
ITC-BT-37 INSTAL·LACIONS A TENSIONS
ESPECIALS 226
ITC-BT-38 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS REQUISITS PARTICULARS PER
A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN
QUIRÒFANS I SALES D’INTERVENCIÓ 227
ITC-BT-39 INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS TANQUES ELÈCTRIQUES PER
AL BESTIAR 230
ITC-BT-40 INSTAL·LACIONS GENERADORES
DE BAIXA TENSIÓ (*) 231
ITC-BT-41 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN
CARAVANES I PARCS DE CARAVANES 249
ITC-BT-42 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN
PORTS I MARINES PER A VAIXELLS D’ESBARJO 250
ITC-BT-43 INSTAL·LACIÓ DE RECEPTORES
PRESCRIPCIONS GENERALS 252
ITC-BT-44 INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS
RECEPTORS PER A ENLLUMENAT 254
ITC-BT-45 INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS
APARELLS D’ESCALFAMENT 256
ITC-BT-46 INSTAL·LACIONS RECEPTORES
CABLES I PLAFONS RADIANTS EN HABITATGES 258
ITC-BT-47 INSTAL·LACIÓ DE RECEPTORS
MOTORS 260
ITC-BT-48 INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS
TRANSFORMADORS I AUTOTRANSFORMADORS
REACTÀNCIES I RECTIFICADORS
CONDENSADORS 262
ITC-BT-49 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EN MOBLES (*) 264
ITC-BT-50 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EN LOCALS QUE CONTENEN RADIADORS
PER A SAUNES 266
ITC-BT-51 INSTAL·LACIONS DE SISTEMES
D’AUTOMATITZACIÓ, GESTIÓ TÈCNICA DE
L’ENERGIA I SEGURETAT PER A HABITATGES
I EDIFICIS (*) 267
ITC-BT-52 INSTAL·LACIONS AMB FINS ESPECIALS
INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA
DE VEHICLES ELÈCTRICS 274
GUIA-BT ANNEX 1 SIGNIFICAT I EXPLICACIÓ
DELS CODIS IP, IK 285
GUIA-BT ANNEX 2 CÀLCUL DE LES CAIGUDES DE
TENSIÓ 288
GUIA-BT ANNEX 3 CÀLCUL DE CORRENTS DE
CURTCIRCUIT 295
GUIA-BT ANNEX 4 VERIFICACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 296
NOTA D´INTERPRETACIÓ TÈCNICA DE
L´EQUIVALÈNCIA DE LA SEPARACIÓGALVÀNICA DE LA CONNEXIÓ
D´INSTAL·LACIONS GENERADORES
EN BAIXA TENSIÓ 302