Matemàtiques per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

29,80 

Otras opciones
Accede gratis al libro
29,80 

1 disponibles

 • ISBN: 9788426717627
 • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
 • Dimensiones de producto: 21x1x29.7
 • Número de páginas: 420

Libro físico

 • Envíos a todo el mundo
 • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
  ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete!

Suscripción

 • Prueba gratis por 7 días. Planes desde 7,99 €/ mes
 • Accede a todo el catálogo de Marcombo
 • Lectura online y offline
 • Acceso a contenidos previos a su publicación
 • Envíos gratuitos y descuentos especiales para compras en la tienda

Suscribirse
Suscribirse
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

 • Autor: Alicia Espuig Bermell
 • Fecha de publicación: 02/09/2011

Descripción

Aquest és un llibre que serveix, entre d’altres coses, per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s’adapta al temari i les característiques d’aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d’autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir autònomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu, en cada tema es comença pràcticament de zero i s’inclouen les solucions de tots els exercicis.

Els temes d’aquesta segona edició s’han actualitzat i coincideixen amb els del temari oficial de matemàtiques de la prova d’accés a cicles.

formatius de grau superior publicat en la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, DOGC núm. 5778, de 20.12.2010.”

El llibre s’ha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions, Polinomis i Successions); II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos); III. Funcions i gràfics (Funcions i Derivades); IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat).

La part teòrica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que l’alumne disposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemples i exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior que s’han fet fins al moment.

Información adicional

Peso 1,2 kg
Dimensiones 29,7 × 21 × 1 cm

Índice

Tema 1 - Conjunts numèrics
1.1 Nombres naturals. Divisibilitat  1
1.2 Nombres enters  5
1.3 Nombres racionals  12
1.4 Nombres reals  23
1.5 Potències i radicals  30
1.6 Notació científica  41
1.7 Logaritmes  43
Tema 2 - Equacions
2.1 Equacions de primer grau amb una incògnita  47
2.2 Sistemes d’equacions  57
2.3 Equacions de segon grau  75
2.4. Equacions biquadrades  81
2.5 Equacions irracionals  84
2.6 Equacions exponencials i logarítmiques 85
Tema 3 - Polinomis
3.1 Polinomis  89
3.2 Operacions amb polinomis  92
3.3 Teorema del residu  101
3.4 Arrels d’un polinomi  102
3.5 Factorització de polinomis  103
3.6 Divisibilitat de polinomis  114
3.7 Fraccions algebraiques  115
Tema 4 - Successions
4.1 Concepte de successió  121
4.2 Progressions  124
4.3 Interès simple i compost  126
4.4 Límit d’una successió  129
Tema 5 - Trigonometria
5.1 Figures planes  135
5.2 Cossos geomètrics  152
5.3 Trigonometria  163
5.4 Escales  186
Tema 6 - Vectors en el pla
6.1 Vectors en el pla  189
6.2 Rectes en el pla  207
Tema 7 - Nombres complexos
7.1 El conjunt dels nombres complexos  235
7.2 Operacions amb nombres complexos  237
Tema 8 - Funcions
8.1 Funcions  245
8.2 Límits de funcions  262
8.3 Continuïtat de funcions  274
Tema 9 - Derivades
9.1 Derivades  281
9.2 Aplicacions de les derivades  290
Tema 10 - Estadística unidimensional
10.1. Taules i gràfics  305
10.2. Paràmetres estadístics  320
Tema 11 - Estadística bidimensional
11.1 Distribucions bidimensionals  335
11.2. Relació entre les variables. Correlació  338
11.3 Recta de regressió  343
Tema 12 - Probabilitat
12.1 Experiments aleatoris. Esdeveniments  347
12.2 Probabilitat 349
12.3 Experiments compostos  352
Solucionari ..............................................................................................356
Annex .....................................................................................................409