Programació

27,69 

Otras opciones
27,69 

En Stock

  • ISBN: 9788426736802
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 21x1x29.7
  • Número de páginas: 270

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: Selene, Cid Carnero; Carnero Sobrino, José Luis
  • Fecha de publicación: 05/09/2023

Descripción

En aquest llibre es desenvolupen els continguts de la matèria de Programació, corresponent al títol de Batxillerat (segons el decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat).

Aquest manual es presenta com una guia d’aprenentatge que avança des dels conceptes fonamentals dels algorismes fins al desenvolupament de programes, aplicacions i serveis web mitjançant l’ús de Python com a llenguatge de programació. A més d’estar orientat a alumnes de Batxillerat que cursen la matèria de Programació, el llibre també és de gran utilitat per a totes aquelles persones que pretenguin endinsar-se al món de la programació, o bé, vulguin augmentar i aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit.

L’obra es divideix en quatre blocs: 1. Pensament computacional i programació; 2. Llenguatges i entorns de programació: Python; 3. Prototipat i disseny d’interfícies d’usuari; i 4. Desenvolupament d’aplicacions locals i serveis web.

Gràcies al seu enfocament eminentment pràctic, els alumnes i els autodidactes podran adquirir els coneixements necessaris per identificar situacions reals que requereixen una solució informàtica, analitzar les necessitats funcionals i proposar solucions eficients. Amb aquesta lectura aprendrà a crear prototips visuals i utilitzar les eines adequades per dissenyar interfícies d’usuari.

Així mateix, el llibre proporciona els passos necessaris per crear programes en llenguatge Python, per la qual cosa podrà desenvolupar solucions informàtiques adaptades a les necessitats dels usuaris i enfrontar-se als desafiaments del món digital amb èxit.

Información adicional

Dimensiones 29,7 × 21 × 1 cm

Índice

Unitat 1. Algoritmes
1.1 Panoràmica actual 6
1.2 Una mica d’història 7
1.3 Informàtica parasitària 8
1.4 Algoritmes 9
1.5 Intel·ligència artificial 12
1.6 Un androide campa per aquí 13
1.7 Diagrama de blocs 16
Unitat 2. Ordinogrames 
2.1 Fonaments 24
2.2 Elements gràfics 30
2.3 Flux seqüencial 31
2.4 Flux alternatiu 31
2.5 Flux retroalimentat 33
2.6 Interpretació 35
2.7 Creació 37

Unitat 3. Pseudocodi 
3.1 Fonaments 42
3.2 Instruccions simples 43
3.3 Estructures alternatives 45
3.4 Estructures repetitives 48
3.5 Imbricació 54
3.6 Funcions 56
3.7 PSeInt 59

Unitat 4. Llenguatges de programació 
4.1 Fonaments 68
4.2 Llenguatges de baix nivell 70
4.3 Generació de codi 76
4.4 C/C++ 79
4.5 Java 83
4.6 C# i .net Framework 85
4.7 JavaScript 86
4.8 PHP 88
4.9 Python 90

Unitat 5. Python. Sintaxi 
5.1 Instal·lació 96
5.2 Primers passos 96
5.3 IDE 97
5.4 Sintaxi bàsica Python 101
5.5 Operacions d’entrada/sortida 102
5.6 Variables 103
5.7 Condicionals 110
5.8 Bucles 114
5.9 Excepcions 118
5.10 Depuració 119

Unitat 6. Python. Programació orientada
a objectes 
6.1 Funcions 126
6.2 Programació orientada a objectes 134
6.3 Classes d’exemple 143

Unitat 7. Python. Fitxers i dades 
7.1 Llistes 156
7.2 Tuples 166
7.3 Conjunts 169
7.4 Diccionaris 173
7.5 Estructures de dades imbricades 178
7.6 Fitxers 180

Unitat 8. Interfícies d’usuari 
8.1 Interfícies gràfiques 190
8.2 Tkinter 190
8.3 PyQt 219

Unitat 9. Aplicacions d’exemple 
A.1 El penjat 232
A.2 Tetris 237
A.3 Calculadora 245
A.4 CRUD de ferreteria 249
A.5 Agenda on-line 259