Páginas:
208
Edición:
2
Fecha de publicación:
15/07/2018
ISBN:
9788426726414
Formato:
17x24 cms
Colección

Logística d’Emmagatzematge

26,07
26,07
Añadir a cesta
Recíbelo en 24/48h
ENVÍO GRATIS PARA PEDIDOS
SUPERIORES A 35€ EN PENÍNSULA

Aquest llibre desenvolupa els continguts que els Títols, adaptats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), corresponents als Cicles de GS de la Família de Comerç i Màrqueting, assignen al mòdul de Logística d’Emmagatzematge inclòs en el primer curs dels cicles de Comerç Internacional, Transport i Logística, i Gestió de Vendes i Espais Comercials.

El manual es presenta com una eina de treball que facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge tot conjugant continguts conceptuals i, fonamentalment, procedimentals. En cadascuna de les sis unitats s’inclou informació teòrica, presentada amb nombrosos esquemes, gràfics, imatges, exemples, exercicis resolts i activitats pràctiques en color que pretenen facilitar l’assimilació dels continguts. Al final de cada unitat se sintetitzen els aspectes més rellevants en un resum, es presenten un qüestionari tipus test i unes activitats teoricopràctiques per desenvolupar.

El llibre es complementa amb una guia exclusiva per a docents que inclou la solució de les activitats proposades en cada unitat, recursos i activitats d’ampliació i de desenvolupament de continguts específics dels diversos Cicles Formatius.
A més, a la part inferior de la primera pàgina del llibre es troba el codi d’accés que permet descarregar de manera gratuïta els continguts addicionals a www.marcombo.info.

María Clara Gutiérrez Gómez: Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials.
María Virginia Sáenz de Miera Jaén: Llicenciada en Dret.
Caps d’Estudis del CIFP Juan de Colonia de Burgos.

Unitat 1
Normativa específica de l’emmagatzematge ………………………….. 1
1.1. Marc legal del contacte de dipòsit i activitat d’emmagatzematge-distribució ………………. 2
1.2. Interpretació de normativa estatal i europea aplicable al magatzem i a l’emmagatzematge de mercaderies ……. 5
1.3. Normativa específica per a mercaderies especials: perilloses i peribles, entre d’altres …………………………… 7
1.4. Règims d’emmagatzematge en comerç internacional …………………………………………………… 12
1.5. Implantació de sistemes de qualitat al magatzem reconeguts a escala estatal i europea ……………….. 16

Unitat 2
Organització del procés de magatzem ……………………………………………………………………………………… 23
2.1. Logística. Conceptes i objectius ………………………………………………………………………………………… 24
2.2. El magatzem. Definició, funcions i tipus …………………………………………………………………………… 25
2.3. Organització dels magatzems en empreses de fabricació, distribució i serveis  ……………………..  29
2.4. Models per a l’elecció de la ubicació de magatzems ……………………………………………………………. 29
2.5. Disseny de l’edifici i zones externes …………………………………………………………………………………… 32
2.6. Distribució interior o layout. Zones del magatzem …………………………………………………………….. 35
2.7. Organització d’activitats i fluxos de mercaderies al magatzem ……………………………………………. 38
2.8. Equips de manipulació i manteniment ……………………………………………………………………………. 44
2.9. Sistemes modulars. Unitats de càrrega: palets i contenidors ………………………………………………. 46
2.10. Sistemes de seguiment de les mercaderies ……………………………………………………………………… 49
2.11. Aplicació i gestió d’un sistema de traçabilitat …………………………………………………………………… 52
2.12. Gestió de l’embalatge ……………………………………………………………………………………………………54
2.13. Normativa de seguretat i higiene en magatzems ……………………………………………………………….. 57

Unitat 3
Confecció i control del pressupost de magatzem ………………………………………………………………………. 65
3.1. Costos d’emmagatzematge: variables que intervenen en el seu càlcul …………………………………… 66
3.2. Tipologia dels costos d’emmagatzematge …………………………………………………………………………… 68
3.3. Optimització de costos ……………………………………………………………………………………………………… 75
3.4. Cost d’adquisició ………………………………………………………………………………………………………………  77
3.5. Costos per unitat emmagatzemada. Exercicis de càlcul …………………………………………………………  78
3.6. El full de càlcul com a eina de processament de les dades ……………………………………………………… 82

Unitat 4
Gestió d’estocs ………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
4.1. La gestió d’estocs ………………………………………………………………………………………………………………… 88
4.2. Classes d’estoc …………………………………………………………………………………………………………………….. 92
4.3. Classificació ABC de productes com a criteri de classificació d’estocs ……………………………………….. 95
4.4. Els inventaris ………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4.5. Factors que afecten la gestió d’estocs …………………………………………………………………………………….. 107
4.6. Sistemes de gestió d’estocs ……………………………………………………………………………………………………. 109
4.7. Control econòmic …………………………………………………………………………………………………………………. 122
4.8. Control d’incidències ……………………………………………………………………………………………………………. 137
4.9. Cost de ruptura d’estoc o cost de ruptura ………………………………………………………………………………… 138
4.10. Assignació d’estocs entre magatzems d’una xarxa logística ………………………………………………………. 139
4.11. Sistemes d’informació i comunicació en les relacions amb clients i proveïdors ………………………….. 140
4.12. El cicle de la comanda del client …………………………………………………………………………………………….. 144

Unitat 5
Gestió de les operacions subjectes a logística inversa ………………………………………………………………….. 153
5.1. Introducció a la logística inversa …………………………………………………………………………………………. 154
5.2. Què s’entén per logística inversa? ………………………………………………………………………………………… 154
5.3. Devolucions ……………………………………………………………………………………………………………………….. 158
5.4. Avaluació de les causes de les devolucions …………………………………………………………………………….. 161
5.5. Costos destinats a les devolucions …………………………………………………………………………………………. 164
5.6. Sistemes d’informació………………………………………………………………………………………………………….. 165
5.7. Reutilització d’unitats i equips de càrrega. Pools de palets ……………………………………………………….. 167
5.8. Contenidors i embalatges reutilitzables …………………………………………………………………………………. 169

Unitat 6
Supervisió dels processos realitzats al magatzem …………………………………………………………………………….. 173
6.1. Sistemes de qualitat al magatzem ………………………………………………………………………………………………. 174
6.2. Tècniques per al control i avaluació del treball de magatzem …………………………………………………….. 180
6.3. Aplicació de sistemes de seguretat per a persones i mercaderies ………………………………………………… 184
6.4. Mètodes d’avaluació de l’acompliment del treball ………………………………………………………………………. 188
6.5. Necessitats de recursos humans i tècnics del magatzem ………………………………………………………………. 192
6.6. Programes informàtics i noves tecnologies aplicats al magatzem ………………………………………………….. 195

A color
Páginas:
208
Edición:
2
Año Publicación:
15/07/2018
ISBN:
9788426726414
Formato:
17x24 cms
Colección

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Logística d’Emmagatzematge”

Relacionados

¿Quiéres conocer las últimas novedades?

Inscribiéndote recibirás unos regalos exclusivos para ti