Páginas:
147
Edición:
1
Fecha de publicación:
18/01/2008
ISBN:
9788426714862
Formato:
21x29 cms

Electrònica Analògica

21,00 19,95
21,00 19,95

El present llibre tracta l’estudi dels principals components i dels circuits d’electrònica analògica, així com de les seves aplicacions. Es troba estructurat en quatre parts:
·La primera part fa referència a les lleis fonamentals de l’electricitat, així com dels components més utilitzats en electrònica(resistències, condensadors, bobines, díodes i transistors).
·La segona part fa referència a l’electrònica de potència (dispositius de potència i les seves principals aplicacions).
·A la tercera part s’estudia el camp de la instrumentació electrònica (sensors, transductors i els principals circuits utilitzats en la instrumentació).
·L’última i quarta part del llibre correspon a una iniciació a les comunicacions (mitjans de transmissió, filtres i antenes).
Aquest llibre és totalment adequat per l’assignatura d’Electrònica Analògica del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament de Productes Electrònics. A més a més, també pot ser utilitzat per qualsevol persona que es vulgui iniciar en la temàtica de l’electrònica analògica.
[INDICE]
Unitat 1
Fonaments d’electrònica
Introducció 8
1.1 Fonaments i propietats de l’electricitat 8
1.1.1 L’àtom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.2 El camp elèctric i el potencial elèctric . . . . . . . .9
1.2 Intensitat de corrent elèctric.
La llei d’Ohm 10
1.2.1 Intensitat de corrent elèctric . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2 La llei d’Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 La potència elèctrica 12
1.4 Corrent altern i corrent continu 12
1.5 Senyals analògics i senyals digitals 13
Autoavaluació 14
Unitat 2
Components electrònics
analògics
Introducció 16
2.1 Les resistències 16
2.1.1 Classificació segons les propietats físiques . . . .16
2.1.2 Connexió de resistències en sèrie.
Circuit equivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2.1.3 Connexió de resistències en paral·lel.
Circuit equivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.1.4 Circuit divisor de tensió . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
2.2 Els condensadors 21
2.2.1 Connexió de condensadors sèrie.
Capacitat equivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.2 Connexió de condensadors en paral·lel.
Capacitat equivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Inductàncies (bobines) 23
2.4 Transformadors 37
2.5 Els díodes 26
2.5.1 Els semiconductors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.2 Els díodes. La unió PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Autoavaluació 28
Unitat 3
Circuits bàsics
Introducció 30
3.1 Circuits rectificadors 30
3.1.1 Rectificador de mitja ona . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1.2 Rectificador de doble ona amb presa mitja . . .32
3.1.3 Rectificador de doble ona amb pont
de díodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
3.1.4 Rectificadors amb filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2 Estabilitzadors (estabilitzadors amb
un díode Zener) 36
3.3 Reguladors integrats o monolítics 37
3.3.1 Circuit regulador de tensió fixa positiva . . . . . .38
3.3.2 Circuit regulador de tensió variable . . . . . . . . .39
3.3.3 Circuit regulador de tensió negativa . . . . . . . . .39
3.3.4 Circuit regulador de tensió simètric . . . . . . . . .39
Autoavaluació 41
Unitat 4
El transistor
Introducció 44
4.1 El transistor bipolar 44
4.1.1 Configuració en emissor comú . . . . . . . . . . . . .45
4.1.2 Zones de treball del transistor bipolar . . . . . . .47
4.1.3 Característiques d’un transistor bipolar . . . . . . .50
4.2 El transistor FET 50
4.2.1 Zones de treball del transistor FET . . . . . . . . . .52
4.3 Els transistors MOS 54
4.3.1 Zones de treball del transistor MOS . . . . . . . . .55
Autoavaluació 57
[FIN INDICE]

A color
Páginas:
147
Edición:
1
Año Publicación:
18/01/2008
ISBN:
9788426714862
Formato:
21x29 cms
Colección

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Electrònica Analògica”

Relacionados

¿Quiéres conocer las últimas novedades?

Inscribiéndote recibirás unos regalos exclusivos para ti